Home > Datasheet  > CD4012  Datasheet
  • CD4012 Datasheet

Part No: CD4012
File Size: 107.87 Kbytes
Description: Dual 4-Input NOR(NAND) Gate
Manufacturer:
  • CD4012 Datasheet Download

Datasheet Download
Open PDF with Adobe Reader 10
  • CD4012 Manual (PDF) & CD4012 Circuit